دسته: آسیب های جامعه زنان

زنان بی‌سرپرست‌؛ فراموش‌شدگان در جامعه

سپهر/ دیدن صحنه دستفروشی یک زن سر چهارراه، چه جوان چه میانسال، با اینکه تکراری است اما همچنان دردآور و ناراحت‌کننده است.

ایجاد ۱۰ هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار

سپهر/ بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از زنان سرپرست خانوار که متقاضی اشتغال یا دارای طرح‌های کارآفرینی هستند حمایت می‌کند.

آسیب های اجتماعی در جامعه زنان

سپهر/ مسئول رصد آسیب های اجتماعی معاونت فرهنگی حوزه های علمیه خواهران می گوید: پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیاز به عزم و همکاری بیشتر ارگانها از جمله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزوی دارد.